اخبار گفتمان

جدول گفتمان دینی مرحله دوم

گفتمان دینی در مرحله دوم از اعتبار سال 96در سال 97برگزار شد که اطلاعات آماری آن بر اساس جدول اطلاعات کلی گفتمان در مرحله دوم  پیوست می... ادامه مطلب ...
اساتید گفتمان دینی استان زنجان سال 1396

لیست اساتید گفتمان های دینی استان زنجان  در سال 1396 ردیف نام و نام نوادگی نام پدر   تولد کد تبلیغی در سامانه سجام سابقه در گفتمان دینی... ادامه مطلب ...
اساتید گفتمان دینی استان زنجان

اساتید گفتمان دینی استان زنجان نام و نام خانوادگی  شماره تماس  آذر نظری  09193417628           ادامه مطلب ...
انتخابات هیت موسس اساتید گفتمان دینی استان زنجان

در راستای انجام این انتخابات ابتدا بایستی مقدماتی از قبیل شناسای اساتید گفتمان انجام و فرم اطلاعات اساتید که یکی از عناوین مهم آن آمادگی... ادامه مطلب ...
گفتمان دینی روستایی با موضوعات مختلف در استان زنجان...

تعداد 50گفتمان دینی روستایی از طریق انعقاد توافقنامه با موسسه بینات زنجان با همکاری روحانیون مستقر آموزش دیده در کارگاه های ویژه گفتمان و... ادامه مطلب ...
گفتمان دینی روستایی در استان زنجان

تعداد 50گفتمان دینی روستایی در سال 1395در استان زنجان برگزار شد . ادامه مطلب ...
گفتمان دینی در زنجان با موضوع سواد رسانه ای

گفتمان دینی با موضوع سواد رسانمه ای در مدارس زنجان برگزار شد  تعدا د10گفتمان دینی در مدارس راهنمائی و دبیرستان شهرستان زنجان در سال... ادامه مطلب ...