اساتید گفتمان

اساتید گفتمان دینی استان زنجان به تفکیک شهرستان ها در...

لیست اساتید گفتمان های دینی استان زنجان  در سال 1396 ردیف نام و نام نوادگی شهرستان نام پدر تولد کد تبلیغی در سامانه سجام سابقه در گفتمان... ادامه مطلب ...
اساتید گفتمان دینی برادران

اساتید گفتمان دینی برادران لیست مربیان دبیرخانه گفتمان دینی استان زنجان ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس ردیف نام و نام خانوادگی شماره... ادامه مطلب ...
اساتید گفتمان دینی استان زنجان

اساتید گفتمان دینی استان زنجان لیست مربیان دبیرخانه گفتمان دینی استان زنجان ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس   1 آذر نظری 09193417628   2... ادامه مطلب ...
برگزاری گفتمان های دینی در تابستان 1396

گفتمان دینی در زنجان برگزار می شود گفتمان دینی در زنجان برگزار می شود ادامه مطلب ...