اساتید گفتمان

اساتید گفتمان دینی برادران

اساتید گفتمان دینی برادران لیست مربیان دبیرخانه گفتمان دینی استان زنجان ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس ردیف نام و نام خانوادگی شماره... ادامه مطلب ...
اساتید گفتمان دینی استان زنجان

اساتید گفتمان دینی استان زنجان لیست مربیان دبیرخانه گفتمان دینی استان زنجان ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس   1 آذر نظری 09193417628   2... ادامه مطلب ...
برگزاری گفتمان های دینی در تابستان 1396

گفتمان دینی در زنجان برگزار می شود گفتمان دینی در زنجان برگزار می شود ادامه مطلب ...